ჩვენი პროფესიონალები

თალიზის გუნდი

ვაჟა ვადაჭკორია

კლინიკის ხელმძღვანელი

ეკატერინე ყანდიაშვილი

თმის ტრანსპლანტოლოგი

მარი გუგავა

 ექიმი ტრანსპლანტოლოგი

სალომე ვადაჭკორია

სასწავლო პროგრამების ხელმძღვანელი

ნინო ვადაჭკორია

პლასტიკური ქირურგი