თმის ცვენა ქალბატონებში

თმის ცვენა ქალბატონებში

თმის ცვენა ქალბატონებში შედარებით იშვიათია, თუმცა
აღნიშნული პრობლემის არსებობა შესაძლოა გამოწვეული
იყოს მრავალი სხვადასხვა გარემოებით. სტრესი,
ჰორმონალური ცვლიებები, ეკოლოგიური ფაქტორები,
თმის მოვლის დამაზიანებელი საშუალებები, ეს თმის
ცვენის გამომწვევი შესაძლო მიზეზების არასრული
ჩამონათვალია. უფრო ხშირად ქალბატონებში გვხვდება
დიფუზური ხასიათის თმის ცვენა, რომლის დროსაც თმის
ფოლიკულები თხელდება მთლიან თავზე, უმეტესად
ტელეოგენური, დიფუზური და ასევე ანდროგენეტიკური
ალოპეციების დროს.