თმის გადანერგვის ფასი

ოპერაციის მასშტაბის მიუხედავად ერთი გადანერგილი გრაფტის ღირებულება ზონრის მეთოდით შეადგენს 1.50 ლარს.
ერთი გადანერგილი გრაფტის ღირებულება ფოლიკულური გაერთიანების ექსტრაქციის მეთოდით (FUE) შეადგენს 2.00 ლარს.
ერთი გადანერგილი გრაფტის ღირებულება BHT მეთოდით შეადგენს 3.00 ლარს.
გრძელი თმებით ერთი გადანერგილი გრაფტის ღირებულება შეადგენს 3.00 ლარს.

ერთი გრაფტი ანუ ფოლიკულური გაერთიანება არის 1-დან 4-მდე ფოლიკულის (თმის ძირის) ერთობლიობა, საშუალოდ – 2 თმა.

აღნიშნული ფასები განსაზღვრულია საქართველოს მოქალაქეებზე და არ მოიცავს ტრანსპორტირების, სასტუმროში განთავსების და ტურისტული ტურების საფასურს.

ყველა ჩვენს პაციენტს თმის გადანერგვის ოპერაციის გაკეთებისას პლაზმოლიფტინგი (PRP თერაპია) უკეთდება უფასოდ

შესაძლებელია თმის გადანერგვის ოპერაციის ღირებულების გადახდის უპროცენტო განვადების პირობით სარგებლობა.

ტრიქოპიგმენტაციის ფასები

სრული ტრიქოპიგმენტაციის პროცედურა 2000 ლარი

ტრიქოპიგმენტაციის პროცედურა ზონების მიხედვით 300 ლარი (ერთი ზონა)

ნაწიბურის კორექცია ტრიქოპიგმენტაციის მეთოდით 500 ლარი