თმის ცვენა მამაკაცებში

თმის ცვენა მამაკაცებში

თმის ცვენის ყველაზე ხშირ გამომწვევ მიზეზად მამაკაცებში
გვევლინება ანდროგენეტიკული ალოპეცია, იგივე მამაკაცური
ტიპის თმის ცვენა, რომლის დროსაც თმის ფოლიკულები
სუსტდება და ცვივა თმის ხაზის, შუბლის და თხემის
მიდამოებში, ასევე თმის ცვენა შესაძლოა პროგრესირებდეს
გვირგვინის მიდამოშიც, თუმცა კეფის მიდამოში ყოველთვის
შენარჩუნებულია ჯანმრთელი თმის ფოლიკულები,
რომლებიც არასოდეს ცვივა.